MentorTaskForce

- din vej til vækst

Hos MentorTaskForce finder du meget erfarne erhvervsfolk med stort engagement, der kompetencemæssigt i høj grad dækker de discipliner, som en virksomhed kan have brug for. Mange af mentorerne har gennemført flere mentorskaber. Alle er villige til at dele deres kompetencer med andre.

NYT FRA MTF

Mini WORKSHOP

Torsdag den 9. juni i tidsrummet kl. 11 – 14 holder MentorTaskForce

Mini WORKSHOP for to virksomheder på Hotel Scandic.

 

De to virksomheder giver en kort pitch af deres virksomhed der foruden en præsentation omfatter en beskrivelse af de aktuelle udfordringer og behov for eventuel Mentor assistance.

Derefter er der spørgsmål/svar og dialog med virksomheden og efterfølgende drøfter de tilstedeværende Mentorer hvilke indsats MentorTaskForce vil foreslå/tilbyde.

 

Som Mentor kan du både deltage aktivt eller som observatør.

 

Alle deltagere får i forvejen tilsendt introduktion og beskrivelser af de to virksomheder.

Tilmeld dig snarest og senest torsdag den 2. juni.

Video Præsentation

MentorTaskForce

Mentorskabet skal ikke være forbeholdt de få – MentorTaskForce ønsker at mentorskabet skal nå ud til alle virksomheder inden for vores målgruppe, som har brug for vejledning og sparring. Vores mentorer har erfaring og viden, som mentees kan få stor nytte af. Vi arbejder på at skabe vigtige relationer og dermed synergi mellem mennesker. 


Hos MentorTaskForce finder du meget erfarne erhvervsfolk med stort engagement, der kompetencemæssigt i høj grad dækker de discipliner, som en virksomhed kan have brug for. Mange af mentorerne har gennemført flere mentorskaber.

Alle er villige til at dele deres kompetencer med andre.

Vi bestræber os altid på finde de rigtige mentorer til alle mentorskaber. Det kan være en enkelt mentor eller flere forskellige mentorer, der samarbejder om at stille de helt rigtige kompetencer til rådighed.


Alle mentorer står inde for samme etiske indstilling til ejerskab, samfund og økonomi m.m.m.


Når du som virksomhed har en mentor fra MentorTaskForce, har du en sparringspartner på højt professionelt niveau.

Med udgangspunkt i din virksomhed søges muligheder og løsninger på generelle eller specifikke udfordringer.

Vi dækker kompetencemæssigt bredt hvorfor vi siden 2015 har medvirket til løsning af mange opgaver og udfordringer inden for områderne: analyse, eksport, finansiering, HR, IT, internationalisering, IPR, iværksætteri, jura, kommunikation, logistik, markedsføring, produktion, salg og strategi.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

MentorTaskForce Fyn Erhverv

Udover vores mentorprogram


 • Åbne arrangementer med virksomhedsbesøg 2 gange om året
 • Temaarrangementer med mulighed for virksomhedsbesøg
 • Paneldebatter og ministrategi-workshops med vore Mentee virksomheder
 • Vores Mentorer tilbydes deltagelse i advisory boards
 • Afholdelse af jævnlige 1:1 møder mellem Mentorerne

VÆRDIGRUNDLAG

Mission MentorTaskForce

MISSION


Mentorgruppens medlemmer stiller deres ekspertise til rådighed for virksomheder inden for målgruppen ved i en aftalt periode at yde sparring, vejledning og feedback.

Vission MentorTaskForce

VISION


MentorTaskForce vil være førende på Fyn til at vejlede og sparre med virksomheder inden for målgruppen, således at der skabes hurtige resultater, der kan ses på bundlinjen.

Målsætning MentorTaskForce

MÅLSÆTNING


Gruppens målsætning er at bidrage til en effektiv og positiv udvikling for de aktuelle mentees og virksomheder og dermed at styrke vækstmulighederne for erhvervslivet på Fyn.


Dette sikres ved, at der i hver enkelt match opnås kontinuitet mellem opgaver og kompetencer samt mellem mentor og mentee.

ETIK

I MentorTaskForce har vi en klar etik, som alle mentorer følger. Vi skal bl.a.


 • engagere os i vore mentees trivsel


 • være loyale over for menteen


 • behandle modtagne informationer fortroligt


 • have den fornødne tid til at løse opgaven


 • sikre, at der ikke er interessekonflikter i forholdet


 • melde ud, hvis opgaven har et indhold, som bedre kan løses af andre


 • ikke være underlagt konflikter med samfundet