MENTEES

MENTEE

At få en mentor er en enestående mulighed for dig, der har etableret egen virksomhed, og som ønsker at udvikle virksomheden.


Som mentee får du større selvindsigt og handlekraft og bliver inspireret til andre perspektiver og løsninger.

I din dialog med mentoren vil du komme ind på dine daglige udfordringer, dine værdier og dine faglige og personlige kompetencer.


Du får en fortrolig og uafhængig sparringspartner, der kan hjælpe dig med at reflektere over dit arbejdsliv og som sætter fuld fokus på dig og din virksomhed.


Som mentee skal du tage ansvar for egen læring og ikke forvente, at det bliver serveret af mentor.

Det er vigtigt at være åben overfor nye ideer og at være klar til at prøve dem af. Sæt dig nogle mål for din tid sammenmed mentoren og sørg for, at de bliver afstemt jer imellem. Vær altid forberedt til møderne med mentor, vær aktiv og lyt til, hvad din mentor siger. Stil gerne spørgsmål.


Vær opmærksom på, om dine udfordringer er så komplekse, så du behøver hjælp fra mere end én mentor, eller om du måske bare gerne vil høre en anden mening, inden du træffer din beslutning. Det er nemlig muligt. Og det kan være af yderste vigtighed i og med, at det altid er dig, der skal træffe beslutningerne og fordi din/dine mentorer aldrig har ansvaret for resultatet af dine beslutninger.

MÅLGRUPPER

  • Iværksættervirksomheder


  • Enkeltmandsvirksomheder


  • Mindre virksomheder med få ansatte 


  • Mellemstore og større virksomheder uden professionel bestyrelse

KRAV TIL MENTEES

Vores mentee’s skal være omfattet af ovenstående målgrupper


Der skal være tale om relativt små, forholdsvist nyetablerede virksomheder med vækstpotentiale.


Mentee’s skal være villige til at gå ind i arbejdet med en mentor og prioritere samarbejdet samt have et ønske om sparring omkring overordnede, strategiske problemstillinger.


En mentee skal kunne se det positive i at blive udfordret og i at se nye muligheder. Det kræver 100 % åbenhed omkring alt, der vedrører virksomheden inkl. økonomi.


Fuld fortrolighed skal naturligvis respekteres

HVORDAN

Du bliver mentee ved at udfylde et mentoransøgningsskema der er under udarbejdelse. Indtil da sender du en e-mail til MentorTaskForce på mtf@mentortaskforce.dk.


I menteeansøgningen afkrydser du, hvad du har brug for at sparre med en mentor om/hvilke kompetencer du har behov for at få hjælp til. Her laver du også en kort tekst om dig selv og din virksomhed, der beskriver, de konkrete udfordringer eller spørgsmål, som bevirker, at du har behov for en mentor. Via din menteeansøgning får din kommende mentor fornemmelsen af det forløb, som I skal starte op.


Du kan altid kontakte vores sekretariat, hvis du føler, at du kunne bruge et godt råd omkring udfyldelse af skemaet.


Det udfyldte mentoransøgningsskema krydses med de kvalifikationer, som vores mentorer har, og de mentorer med flest sammenfald med menteen findes.


Disse mentorer får informationer om mentees – og tilkendegiver om de er interesseret i opgaven. Er flere interesserede vælger bestyrelsen en af mentorerne ud og præsenterer vedkommende for menteen.

FORLØB

Et godt udgangspunkt for et mentor og menteeforløb, er udarbejdelse af en forretningsplan eller vækstplan.


En sådan beskriver kort dit forretningsområde, dine nuværende fokusområder, muligheder for vækst, med mere.


Længden på et forløb mellem mentor og mentee aftales mellem parterne (et rimeligt forløb kan være 12 – 24 måneder).


Alle forløb der fortsætter udover 3 måneder faktureres et organisationsbidrag på kr. 750,- som et engangsbeløb.


Der vil blive afholdt 5 – 6 møder pr. år samt eventuel anden kontakt pr. mail og telefon. På møderne yder mentoren sparring, vejledning og feedback til de konkrete udfordringer eller spørgsmål, som menteen måtte have.


Mod afslutningen af et mentorforløb evalueres om virksomheden evt. er moden til en bestyrelse/et advisoryboard.


Ethvert forløb afsluttes med en kort evaluering, der beskriver det oprindelige udgangspunkt, hvad der er sket undervejs og slutresultatet. Evalueringen kan være udarbejdet af mentor og mentee i fællesskab eller af mentorvedlagt en udtalelse fra mentee. I evalueringen må fortrolig information ikke optræde.


Evalueringen suppleres med et tilfredshedsskema til såvel mentor som mentee.


Forløbet kan til hver tid opsiges/afsluttes af begge parter