MENTORER

MENTOROPTAG

Vi lægger stor vægt på, at du som Mentor accepterer og er villig til at efterleve vores etiske værdier (se under: ”Om MTF”) og har overskud til at hjælpe andre til udvikling og vækst.

 

Du skal kunne være åben, lyttende, observerende og reflekterende, før du taler og kunne stille spørgsmål og udforske Mentee’s udtalelser.

 

Du skal være villig til på frivillig basis og uden honorar at stille din viden og erfaring til rådighed for Mentee og dermed være med til at skabe vækst på Fyn.

 

MentorTaskForce mødes flere gange årligt i vores netværk, hvor aktuelle emner inden for erhverv, samfund og økonomi drøftes og debatteres.

MENTORER

* En Mentor er en person med mange års erfaring fra arbejdsmarkedet og som deler

    ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte Mentee’s faglige, personlige og

    virksomhedsmæssige udvikling og vækst.


*  En Mentor sparrer, vejleder, udfordrer og inspirerer sin Mentee.


*  En Mentor er god til at lytte og være nysgerrig og kan være den afgørende forskel.


*  En Mentor guider sin Mentee i nye retninger og bringer Menteen nærmere sine mål.

BLIV MENTOR

Hvis du har overskud til at hjælpe andre med at komme videre - og hvis du har stor erfaring med en eller flerekompetencer, så vil vi gerne have dig med i vores forening.

Du bestemmer naturligvis over din egen tid, men du skal være villig til på frivillig basis helt gratis at stille din viden og erfaring til rådighed for dem, der måtte have brug for den til at skabe vækst på Fyn.

KRAV

Krav til mentorer kan eksempelvis være


 • Ledelsesmæssig erfaring
 • Ledelses- og kompetencemæssig bredde
 • Dybde i kendskab til sine fagområder
 • Erfaring i strategiudvikling og – implementering
 • Godt købmandsskab
 • Relevant netværk
 • Etiske holdninger på plads
 • Fuld fortrolighed
 • Nødvendige tid til rådighed
 • At besidde de nødvendige personlige egenskaber
 • Interesseret og åbenhed
 • At kunne lytte/stille spørgsmål

BESTYRELSE

Stig Renè Jørstrøm

      sekretær

Claus Bo Henningsen

kasserer

Jens Lindbjerg   formand

Mikael TIpsmark

Mikael Tipsmark

Email: 

Phone: 

mt@mentortaskforce.dk

61 71 31 04

Beskrivelse

Mikael har været med til at ”sparke gang i” netværk og været formand for Erhvervssparring, Connect Denmark og Early Warning. Fundet match mellem sparringspartnere og mentees, samt været med til at finde penge tilat drive disse. Har en stor praktisk erfaring fra investerings- og erhvervsbank, finansiering, kapitalrejsning, turn around, energi, IT, teknologi samt en solid ledelsesbaggrund som direktør og i bestyrelser.


Mikael kan bidrage med rådgivning omkring salgsmodning, ejer- og generationsskifte, finansiering og turnaround – områder Mikael indgående har arbejdet med de seneste år. Endvidere indgår Mikael i bestyrelsesarbejde i kortere eller længere perioder, eksempelvis som en del af forberedelse til generationsskifteog salg. Fundet vækstkapital til flere virksomheder, som i dag har vokset sig store og globale spillere.

Erfaring:

 • Ejer- og generationsskifte af virksomheder
 • Salgsmodning af virksomheder
 • Finansiering og kapitalrejsning 
 • Finansiel struktur, finansieringsvilkår og bankforhandling
 • Turn Around og kriseledelse
 • Bundlinje optimering
 • Direktions- og bestyrelsesarbejde

Kompetencer:

Mikael startede sin karriere indenfor bankdrift med erhvervsrådgivning, inverteringsrådgiver og i direktion efterfulgt af opstart og direktion i en energihandelsvirksomhed. Den videre karriere har budt på salg afkomplekse IT risikostyringsprodukter, rådgivning og kapitalrejsning for vækstvirksomheder.


Senest kommer Mikael fra en stilling som konsulentchef i en industriel brancheorganisation, hvor han udover ledelsesopgaven personligt har varetaget rådgivning af medlemsvirksomhederne indenfor finansiering,salgsmodning samt ejer- og generationsskifte. Mikael har således stor erfaring med salgsforberedelse og salg af industri,- teknologi- og IT virksomheder. Mikael er endvidere aktiv i erhvervsbestyrelser og Advisory Board, hvorhan udover faglig viden og erfaringer bidrager med Good Governance fra sin bestyrelsesuddannelse.

Claus Hemmingsen MentorTaskForce

Claus Hemmingsen

Email: 

Phone: 

cch@mentortaskforce.dk

60 78 25 08

Beskrivelse

Claus har en baggrund i økonomi/regnskab og har mange års erfaring som økonomidirektør og administrerende direktør i forskellige mindre og mellemstorevirksomheder. Claus har efterfølgende drevet egen virksomhed og hjulpet bl.a. startups med sine egne erfaringer omkring etablering / finansiering / investor søgning /virksomhedshandel mm.

Erfaring:

Claus hovedinteresse er ledelse, forretningsudvikling og lønsomhedsoptimering. Med udgangspunkt i økonomiområdet har Claus bl.a arbejdet med internationalisering af forretningsprocesser, outsourcing mm. og har erfaring med etablering og drift af selskaber i udlandet (NO, SE, FI, PL, DE, UK, CH.) – specielt Tyskland og Polen hvor Claus har arbejdet meget. Claus Har endvidere via sin baggrund i Medico og PPE et indgåendekendskab til at arbejde med kvalitetsstyring og certificeringsprocesser samt til beskyttelse af IPR. Desuden har Claus deltaget i en række virksomhedshandler og har derfra erfaring med Due diligence processer,forhandlingsforløb, kontrakter mm. Claus har erfaring fra flg. brancher:

 • Consumer electronics
 • Medico / welfare tech
 • Textiles / PPE

Kompetencer:

 • Økonomistyring
 • Målstyring
 • Rapportering til interessenter
 • Lønsomhedsoptimering
 • Turn- around
 • Forretningsudvikling
 • Forretningsmodeller
 • Strategi
 • Finansiering
 • Investor søgning, virksomhedshandel
 • Ledelse
 • Projektledelse, forandringsledelse
 • Internationalisering
 • Interim management, Bestyrelsesarbejde

Jens Lindbjerg

Email: 

Phone: 

jeli@mentortaskforce.dk

24 20 69 51

Beskrivelse

Har arbejdet med generel virksomhedsledelse, herunder formulering af visioner, mål og strategi.

Erfaring:

Har 30 års erfaring som leder på strategisk niveau, både fra den offentlige-og privatesektor. Har 20 års erfaring som underviser på bachelor og akademiuddannelser.

Kompetencer:

 • Strategiudvikling


 • Rationaliseringer/effektiviseringer

 • Ledelse og samarbejde

 • Konflikthåndtering

 • Økonomi

Stig René Jørstrøm

Email: 

Phone: 

srcj@mentortaskforce.dk

40 17 71 37

Beskrivelse

Stigs færdigheder og kendskab til ledelse og det at opnå resultater med andre mennesker stammer fra 28 års virke som chef, direktør, virksomhedsejer og gennem bestyrelsesarbejde.

Erfaring:

Negativ udvikling og indtjening er blevet vendt til positiv udvikling med kontrolleret vækst og profitabel drift.Resultaterne er opnået bl.a. ved gennemførelse af en generel strukturering, ved etablering af målrettethed i heleorganisationen samt ved at skabe et positivt, åbent og engagerende arbejdsklima. Har opnået dokumenterbaregode resultater i forbindelse med virksomhedsopbygning, genopbygning og videreførsel.

Kompetencer:

 • Afklaring af forretningsgrundlag
 • Organisations tilpasning
 • Udarbejdelse og realisering af strategier og handlingsplaner.
 • Lokalisering af nye markeder
 • Etablering af datterselskaber og agentforhold.
 • Især markedsføring i ind- og udland
 • Men også produktion og produktudvikling
 • Stærk i analyse, udformning og gennemførelse af strategier.
 • Rejsevant i ind- og udland, behersker engelsk i skrift og tale samt tysk på forhandlings niveau.
 • Analyse, udformning og gennemførelse af strategier.
 • Rejsevant i ind- og udland, behersker engelsk i skrift og tale samt tysk på forhandlings niveau.

Søren Aadal Nielsen

Email: 

Phone: 

soni@mentortaskforce.dk

21 40 00 76

Beskrivelse

Har særlig erfaring med salg og markedsføring af især FMCG og tilhørende serviceydelser på de nordiske markeder. Dette gælder fra koncept til implementering på marked, herunder håndtering af gatekeepers (både interne og eksterne) i alle led i processen.

Erfaring:

Cand. Merc. med mere end 25 års erfaring i førende danske og internationale virksomheder med primær fokus på de nordiske markeder. Dette blandt andet i stillinger som Marketingchef, Markedschef og Salgschef.

Kompetencer:

 • Salg - alle led i værdikæden
 • Markedsføring, både b-t-c og b-t-b
 • Projektledelse
 • Implementeringsstrategier
 • Incitamentsprogrammer både interne og eksterne
 • Budgettering
 • Budgetopfølgning
 • Ledelse

Flemming Fugl

Email: 

Phone: 

flfu@mentortaskforce.dk

40 92 85 75

Beskrivelse

Flemming har specialiseret sig i helhedsbetragtningen – at skabe overblik i en virksomhed, og derfra i samarbejde med ledelsen og nøglepersoner at få skabt en overordnet handlingsplan for det videre forløb. Se LinkedIn profil

Erfaring:

Flemming har 12 års erfaring med regnskab/økonomi i forskellige produktionsvirksomheder, herunder IT og personaleansvar. Konsulenterfaring siden 1990, og fra 1999 specialiseret sig i bl.a. ledelse og overordnet planlægning. Rådgivning i forbindelse med stiftelse af selskaber og drift af firma.

Kompetencer:

 • Analyse og projektoplæg
 • Ledelsessystemer og -rapportering - MBO
 • Lederudvikling - personlig coaching/mentor
 • Visioner, strategier og værdier - udvikling og visualisering
 • Mødestruktur - effektive møder
 • Balance mellem "Produktivitet" - "Engagement" - "Kvalitet"
 • Aflønningsformer - fleksibilitet - motivation
 • Konflikthåndtering
 • Økonomi, administration og finansiering

Georg Harmens

Email: 

Phone: 

gha@mentortaskforce.dk

40 35 88 10

Beskrivelse

Selvstændig erhvervsdrivende siden 1994. Har bygget virksomhed op fra grunden til over en snes ansatte, men er i dag uden ansatte i ny virksomhed. I denne proces har Georg oparbejdet stor erfaring i alle dele indenfor en virksomhed, alt fra markedsføring, salg, ledelse, lagerstyring til regnskab og bogføring. Uddannet indenfor administration og markedsføring.

Erfaring:

Stor erfaring indenfor personligt B2B salg, både mht. canvas og eksisterende kunder med fokus på planlægning, salgssamtalen, og ordreoptagelse. Ligeledes stor erfaring indenfor markedsføring, udarbejdelse af markedsføringsplaner, udarbejdelse af salgskampagner, budgetter og budgetopfølgning samt resultatopfølgning. Har de seneste par år arbejdet med stor fokus på B2C web shops, Google Adwords og SEO og sociale media som Facebook.

Kompetencer:

 • B2B
 • B2C
 • Webshops
 • Google Adwords/SEO/Facebook
 • Markedsføring
 • Budgetter & opfølgning
 • Regnskab
 • Salg på alle niveauer
 • Salgsledelse
 • Ledelse
 • Administration

Michael Kørschen

Email: 

Phone: 

miko@mentortaskforce.dk

20 30 20 19

Beskrivelse:

Michael specialiseret sig strategisk og operationel ledelse, Go to marked strategi, salg og forretnings-udvikling er hans kernekompe-tencer. Han trives godt med udviklingsorienterede opgaver og forandringsledelse. Det er hans overbevisning, at en virksomheds-leder konstant kan imødekomme markedets ændrede efterspørgsel. Se LinkedIn profil.

Erfaring:

Michael har siden 1989 i de forskellige ansættelsesforhold og bestyrelsesposter, haft ansvar for strategi- og forretningsudvikling samt eksekvering af samme. Opstart og udvikling afforretnings enheder. Michael er serieiværksætter p.t. i gang med sit 5. projekt. 

Konsulenterfaring siden 2001, og specialiseret sig i bl.a. rådgivning, bestyrelse, ledelse, konceptudvikling, undervisning og foredrag, i forbindelse med innovation, iværksætteri, stiftelse af selskaber og drift af firma.

Kompetencer:

  • Afsætning, Distributionskanaler og Salg  
  • Bestyrelsesarbejde 
  • Design/Innovation 
 • Exit strategi 
 • Finansiering & Kapitalrejsning 
  • Forretningsudvikling, Forretningsmodeller & Licensering
  • Internationalisering 
  • Investor Pitch 
  • Konceptudvikling 
  • Ledelse & Organisationsudvikling
 • Markedskendskab Europa 
 • Marketing & Branding 
 • Strategi og vækstplaner 
 • Virksomhedsdrift & Handlingsplan

Jens Østerby

Email: 

Phone: 

jeos@mentortaskforce.dk

40 19 76 01

Beskrivelse

Jens er en struktureret erhvervsleder med en bred erfaring og dokumenterede resultater. Fokus på medarbejderen og den forretningsmodel der gør forskellen i den enkelte virksomhed.

Erfaring:

Har 25 år erfaring inden for en lang række brancher, herunder IT, Online, Telco, samt traditionelle handelsvirksomheder. De seneste år inden for e-commerce. Erfaring fra Europa, MEA, og Fjernøsten

Kompetencer:

 • Ledelse og coaching
 • Salg og Markedsføring
 • Entrepreneurship og Start-ups
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Projektledelse
 • Indkøb og kontraktforhandling

Annette Wichman

Email: 

Phone: 

anwi@mentortaskforce.dk

50 42 61 80

Beskrivelse

Annette er uddannet indenfor og har arbejdet med salg og markedsføring, nationalt såvelsom internationalt. Har gentagne gange startet nye afdelinger op for virksomheder, og har siden 2009 drevet egen virksomhed. Sideløbende underviser hun professions bachelorer i bl.a. entreprenørskab, HR, salg og strategi.

Erfaring:

Har været ansat i små og mellemstore virksomheder med salg og markedsføring som spidskompetence. Mæt af salg gik turen til et job som erhvervschef i Nyborg, hvor hun har hjulpet virksomheder med at starte op, samt hjulpet eksisterende virksomheder til vækst. Sideløbende startede hun egen virksomhed i 2009.

Kompetencer:

 • Salg og markedsføring
 • Virksomhedsudvikling
 • Strategi
 • Budgetter
 • Ledelse

Jens Bendt

Email: 

Phone: 

jebe@mentortaskforce.dk

53 53 95 34

Beskrivelse

Kommerciel og resultatorienteret leder med spidskompetencer indenfor brandbuilding/management & salg. Karriereforløb har primært bestået af leder/direktørstillinger med divisionsansvar i større internationale virksomheder. Gennem 12 år selvstændig/kommerciel direktør i en SMV virksomhed med 14 ansatte. Virksomheden modtog 3 gange på 5 år Gazelleprisen af dagbladet Børsen. Har via sin karriere i livsstilsbranchen nemt ved at adapte og forstå DNA´et i forskellige virksomheder og brands. Jens er pragmatiker og besidder et stærkt købmandskab. Dette, samt evnen til at eksekvere og fastholde momentum ift. beslutninger og strategier, er grundlæggende for hans vækstdrive. B2B & B2C kommunikation bl.a. gennem content marketing og sociale medier er områder Jens kan være behjælpelig med at implementere eller optimere. Jens har en stor interesse i at udvikle og motivere mennesker. Passion: Bæredygtighed

Erfaring:

Over 20 års erfaring med konceptudvikling og salg på strategisk og operationelt niveau. Har desuden rejst i Europa og Fjernøsten med sourcing og indkøb, ligeledes over 20 år. Har prøvet up's and down's som selvstændig og har derfor et indgående kendskab til mekanismerne i SMV´er. Har motiveret og deltaget i virksomhedsopkøb med forudgående due dilligence analyse. Har gennem en alsidig karrierevej en bred forståelse af drivkræfterne og prioriteringerne i henholdsvis større koncerner og mindre virksomheder/start up's.

Kompetencer:

 • Udarbejdelse og gennemførelse af vækststrategier/generelle strategier
 • Bestyrelsesarbejde/advisery board
 • Fastholdelse af målsætninger
 • Nytænkning
 • Forandringsledelse
 • Kommunikation B2B & B2C
 • Konceptudvikling/styring
 • Brand DNA

Erik K. Andersen

Email: 

Phone: 

eka@mentortaskforce.dk

28 78 37 11

Beskrivelse

Mit kendskab til og erfaring med virksomhedsledelse og det at skabe resultater med og gennem andre mennesker er baseret på mere end 40 års erfaring fra forskellige chefstillinger, forskellige direktørposter, senest som adm. direktør og fra bestyrelsesarbejde i forskellige virksomheder. Af personlige træk kan bl.a. fremhæves: Vedholdende også i forbindelse med problemløsning, bevaring af overblikket, analytisk indstilling til opgaverne, konstruktiv, resultat orienteret, handlekraftig.

Erfaring:

Faglært smed-og maskinarbejder, maskiningeniør, Merkonomstudie og efterfølgende HD-studie i Salg om Marketing (aldrig færdiggjort pga. arbejdsforhold).

Kompetencer:

 • Generel virksomhedsledelse
 • Vurdering og opstilling af forretningsgrundlag
 • Organisationsopbygning og tilpasning
 • Opbygning af datterselskaber og agentforhold, specielt i udlandet
 • Ledelse af datterselskaber og agentforhold bl.a. i koncernregi
 • Salg og markedsføring
 • Produktion og udvikling
 • Rejsevant i såvel ind- som udland. Har rejst erhvervsmæssigt i alle verdensdele
 • Erfaring med forhandlinger også under meget fremmedartede kulturforhold
 • Fremmedsprog: Engelsk på højt niveau, Tysk på forhandlingsniveau

Klaus Demant

Email: 

Phone: 

klde@mentortaskforce.dk

29 44 36 69

Beskrivelse

Alting starter med et salg – uden kunder, ingen virksomhed. Succesen baserer sig på etgodt produkt – skuffede kunder, ingen virksomhed. Det hele bæres oppe af gode medarbejdere der trives – uden trivsel, ingen fremdrift.

Erfaring:

Jeg er praktikeren, der har prøvet at starte en niche virksomhed fra bunden af, hvor vi med base og produktion i Danmark, formåede at servicere kunder i mere end 65 lande. Jeg har således haft rigtig mange kasketter på, jeg har arbejdet med: Konstruktion, udvikling, projektledelse, kundedialog, HR, arbejdsmiljø, marketing, dokumentation, indkøb og hvad der ellers er nødvendigt for at klaveret spiller og organisationen performer optimalt.

Kompetencer:

 • Strategi
 • Struktur
 • Udvikling
 • Drift

Kurt Lysemose

Email: 

Phone: 

kurt@mentortaskforce.dk

30 23 55 60

Beskrivelse

Teknisk stærk baggrund med kommerciel erfaring fra nationale og internationale markeder med system- & projektsalg / -ledelse fra en række brancher. Stor erfaring med B2B og kendskab til OEM, agenter, forhandler, enduser samt rådgivere. Direkte og empatisk lederstil der trives med korte beslutningsveje og handlekraftige organisationer. Struktureret, løsningsorienteret, visionær og velforberedt. Strateg. Jeg er en god forhandler med fokus på top- & bundlinje der skaber værdi for virksomheden, samt indgår aktivt i ledergruppen ved at skabe visioner og målsætninger på salgsstrategien. Som person er jeg samvittighedsfuld, passioneret, udadvendt, tillidsfuld og overbevisende med sociale kompetencer til opbygning af loyale relationer. Jeg har et motiverende adfærd med godt humør og et vindende empatisk væsen som underbygger mine kompetencer til tværfagligt teambuilding. Jeg er samtidigt selvstændig og initiativrig med en energisk indstilling. Jeg trives i marken hos kunderne som bindeled mellem deres visioner og virksomhedens kompetencer og får anerkendelsefor den merværdi der skabes af et samarbejde – såvel internt som eksternt. En god kommunikator på flere niveauer fra operatører til top chefer.

Erfaring:

 • Proces- & Automationsindustrien Etablering af salgsafdeling, Ekspanderende salg på nyt marked i Europa, USA, Projektledelse fra A til Z


Byggebranchen

 • Agent & forhandler net, Procesoptimering – lagerkapacitet, cashflow, Rådgivning & produktudvikling


Underleverandør (Maskin- & elektronik)

 • OEM produktion - direkte BtB – Relationsopbygning, Sourcing - mekanisk & elteknisk, Procesoptimering –produktudvikling


Underleverandør (Tung metal industri)

 • Kompetencer & markedsmuligheder, Relationsopbyning – Netværk & certificering, Strategi & businessplan


Udstyr & Procesanlæg

 • Etablering af salgsafdeling for teknisk udstyr & procesanlæg Energi effektivisering


Bygningsautomatik

 • CTS & BMS i større bygningsmasser

Kompetencer:

 • Teknisk salg
 • Solution Selling
 • Internationalisering
 • Personaleledelse
 • CRM
 • Key Account Management
 • Markedsføring
 • Networking
 • NLP Coach
 • Ledergruppe / Bestyrelse
 • B2B (Forhandler, Agenter, OEM, Direkte enduser) / B2C / B2G

Niels Vilhelm Nielsen

Email: 

Phone: 

nvn@mentortaskforce.dk

40 36 91 62

Beskrivelse

Niels Vilhelm har specialiseret sig i køb og salg af virksomheder samt med at forberede virksomheden til et salg. Herunder formulering af vision, mål, strategier samt udarbejdet budget, og organisationsplaner, samt konkrete handlingsplaner. Dette sker i tæt samspil med ledelse og nøglemedarbejdere.

Erfaring:

Niels Vilhelm har mere en 5 års erfaring med køb og salg af virksomheder samt mere en 20 års erfaring som direktør og leder af virksomheder inden for TDC samt egen virksomhed.

Kompetencer:

 • Salg af virksomheder
 • Vurdering af virksomheder.
 • Organisationsudvikling
 • Udarbejdelse af strategi
 • Indkøb
 • Økonomi, administration og finansiering
 • Udarbejdelse af budget
 • Salg

Poul Foss Michelsen

Email: 

Phone: 

pomi@mentortaskforce.dk

40 52 51 55

Beskrivelse

Poul har som bestyrelsesmedlem og mentor fokus på virksomhedens økonomistyring og ikke mindst den strategiske udvikling, herunder udarbejdelse og opfølgning af strategiskemål og handlingsplaner, hvilket sker i et tæt samspil med virksomhedens nøglepersoner.

Erfaring:

Bestyrelsesarbejde i flere end 15 danske og internationale virksomheder. Medlem af advisory board i iværksætter-virksomheder. Management konsulent med erfaring fra projekter for topledelsen i store og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer. Partner i en af Danmarks største managementkonsulent virksomheder. Direktør i en stor IT-virksomhed.

Kompetencer:

 • Strategiudvikling og -implementering
 • Identifikation af strategiske mål og opfølgning på målopfyldelse
 • Fusionsprocesser
 • Organisatoriske og ledelsesmæssige problemløsninger
 • Økonomisk styring
 • Administrativ effektivisering
Martin Stevnhoved Henriksen

Martin Stevnhoved Henriksen

Email: 

Phone: 

msh@mentortaskforce.dk

9189 4187

Beskrivelse

Vedholdende, jeg giver aldrig op, og kommer altid i mål

Engageret, jeg brænder for at finde løsningen

Kreativ, hvis den ene dør bliver lukket, finder jeg en anden

Struktureret, jeg har styr på tingene, holder overblik, holder deadlines

Igangsætter, kampagner, system-salg, nye produkter, nye løsninger

Tillidsvækkende, en betegnelse jeg hører fra andre

Erfaring:

Key accounts

Byggebranchen / Retail / Industri / Auto / Agro - Gartneri

DK / Skandinavien / Europa / USA / Japan

Rambøll, Per Aarsleff, BIG, Arkitema, ScandiByg, Huscompagniet, NCC

DuPont, Perkins, Schneider Electric,
XL-Byg, Stark, Optimera, Bygma, Danbuy, Dyrup, Würth, Berner, Bauhaus, Sanistål, AO, Jem & Fix, Silvan, Solar, Ahlsell, Elektroskandia.
                 

 • 18 års Salgsledelseserfaring B-2-B    og B-2-C
 • 30 års salgserfaring, DK og internationale key accounts
 • 2 års erfaring som CEO / Adm. Dir.
 • 2 år udstationeret i Frankrig for  Udenrigsministeriets  Handels-afdeling, Marseille Frankrig

Kompetencer

Primære forcer:

 • Forretningsudvikl./Købmandskab
 • Forhandling og afslutning af  samhandelsaftaler med Key Accounts
 • Udvikling og præsentation af løsninger
 • Etablering, fastholdelse og udvikling af langsigtede kunderelationer
 • Ledelse / Salgsledelse
 • Optimering af virksomhedsprofil,
  -brand og -præsentation
 • Engelsk, tysk og fransk
  på forhand
  lings niveau